Ontwikkeling

Ik bied een breed scala aan oplossingen

Of het nu gaat om organisatieontwikkeling, methodiekontwikkeling, teamontwikkeling of individuele ontwikkeling.
Ik denk graag met u mee over uw ontwikkelingsvraag.

Hoe ik u kan helpen?

Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat is de maatschappelijke context van zorgorganisaties ook. Dit vraagt continue evaluatie, herijking en doorontwikkeling van de inhoudelijke organisatie van het zorgaanbod.

Een voorbeeld van wat ik kan betekenen: Een organisatie ontdekt dat een specifieke doelgroep niet of niet goed bediend wordt en wil een nieuw aanbod ontwikkelen, samen met een collega organisatie. Ik begeleid de ontwikkeling van de inhoud van het nieuwe zorgaanbod. Twee organisaties fuseren en willen een nieuwe inhoudelijke visie onder hun diensten ontwikkelen. Ik begeleid de totstandkoming van de nieuwe visie en zorg ervoor dat die helder beschreven wordt.

Methodiekontwikkeling

Om goede zorg aan kwetsbare mensen te kunnen verlenen, is een methodische basis nodig. Het geeft betrokkene professionals houvast, geeft eenheid van visie en taal.

Ik begeleid organisaties bij het vinden van een bij doelgroep en doelstelling passende methodiek, het ontwikkelen van trainingsprogramma om die methodiek in te trainen, train de trainers in het gebruik ervan of train de betrokken professionals zelf. Voorbeelden zijn oplossingsgericht werken en competentiegericht werken. Daarnaast geef ik trainingen op specifieke onderwerpen als omgaan met grensoverschrijdend gedrag, hanteren van het vlaggensysteem en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Teamontwikkeling

Samenwerken is leuk als het vanzelf gaat, maar kan ook zo frustrerend zijn als dat niet het geval is. Het is een uitdaging de verschillen tussen collega’s te zien als aanvullende kwaliteiten.

We besteden in teamprocessen vaak veel aandacht aan de bovenstroom: aan procedures, werkprocessen, protocollen en afspraken. Maar aan de onderstroom besteden we minder aandacht. Terwijl juist die onderstroom maakt dat de goed bedoelde afspraken niet van de grond komen. In de onderstroom gaat het om onderlinge verhoudingen en reactiepatronen, om gedachten en gevoelens. Bij teamontwikkeling besteed ik juist aan die onderstroom, met afwisselende denk- en doe werkvormen.

Individuele ontwikkeling

Als hulpverlener breng je jezelf als belangrijkste instrument mee. Om je taken goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je jezelf kent.

Weten wat je kunt en aankunt, je kwaliteiten benutten en je valkuilen erkennen. Van elke nieuwe cliënt leer je weer meer over jezelf. Het leerproces start met een zelfanalyse, die zich vertaalt naar een individueel ontwikkelplan en concrete, haalbare doelen. Ik gebruik instrumenten als de Discover gedrag en drijfveren om daarbij te ondersteunen. In de begeleiding van je leertraject maak ik graag gebruik van oplossingsgerichte technieken. Naast individuele supervisie en begeleide intervisie in het kader van professionele ontwikkeling, geef ik ook supervisie in het kader van de gz-opleiding.

Enkele opdrachtgevers

Ik werk voornamelijk voor zorginstellingen in het noorden van het land.

logo-cosis-descrCreated with Sketch.
logoCreated with Sketch.
trias_jeugdhulp-logo

Wilt u met mij in zee?

Neem vrijblijvend contact op voor informatie, een prijsopgaaf of om eens te bespreken hoe ik in uw organisatie van dienst kan zijn.