Laura Wolsink

06-52377391

laura.wolsink@t5-training.nl

Rob Smit

06-51292864

rob.smit@t5-training.nl

Open aanbod

T5 biedt per 2012 onderwijs en opleiding in de vorm van een open aanbod. De mede door T5 ontwikkelde expertise is daarmee niet alleen beschikbaar voor een in-company aanbod, maar ook voor individuele medewerkers die zich verder willen bekwamen. Op onze website kunt u meer informatie vinden en kunt u of een van u medewerkers zich inschrijven voor ťťn van de aangeboden cursussen.

De volgende cursussen worden aangeboden:

Train de trainer, competentie gericht werken

Het competentie gerichte werken is een manier van waarnemen, denken en handelen, die uitgaat van de moge-lijkheden van cliŽnt, maar tegelijkertijd ook zorgt dat de omgeving zich bewust aanpast aan de cliŽnt.

Meer op de site...

Begrijpen van kinderen en jongeren met (gedrags)problemen en beperkingen

Kinderen met gedragsproblemen en beperkingen verwerven zich onbewust door eigen ervaring en de interactie met hun leefomgeving disfunctionele kernovertuigingen, veronderstellingen en automatische gedachten.

Meer op de site...

Werken met licht verstandelijk beperkte mensen

Een licht verstandelijke beperking heeft specifieke kenmerken die een speciale aanpak, begeleiding & behandeling vereisen. Aan bod komt diverse aspecten omtrent dit onderwerp. Meer op de site...

Nieuwe initiatieven

Samenwerking tussen de verschillende sectoren leidt tot nieuw aanbod. T5 adviseerde het afgelopen jaar en maakte deel uit van meerdere projectgroepen. Voorbeelden hiervan zijn DOK3, een intersectoraal aanbod voor kinderen en jongeren met meervoudige complexe problematiek, gecreŽerd door de VNN, ít Poortje en Drieverís Dale, en de samenwerking binnen de keten LG+B binnen de provincie Groningen. Deze projecten lopen door in 2012. T5 zal daar zijn substantiŽle bijdrage aan blijven leveren. Beide projecten worden in het kader van het project ĎIntegrale gespecialiseerde zorg voor jeugdí, tijdens de regionale bijeenkomst in Groningen op 12 december aanstaande gepresenteerd.